Webbdesign

feb 18, 2016
Med webbdesign avser man hur man ger en webbplats en grundläggande grafisk design. Detta styrs ofta av märkspråk. Till webbdesign hör att bestämma storlek på och placering av ytor, typografi, f...