webbdesign

Med webbdesign avser man hur man ger en webbplats en grundläggande grafisk design. Detta styrs ofta av märkspråk. Till webbdesign hör att bestämma storlek på och placering av ytor, typografi, färgskalor, manér och att ordna bilder, ikoner, logotyper och andra grafiska element.

Ny webbdesign består ofta av flera steg, alla dessa steg är en viktig del av processen att skapa en användarvänlig webbplats. I det första steget skapar den grafiska formgivaren skisser och beskrivningar av sidornas utseende. Detta sker ofta i ett rit- eller illustrationsprogram. Dessa skisser kallar man för grafisk design. I det andra steget överför en utvecklare dessa skisser och idéer till HTML-kod, stilmallar, server-side-program, javascrip-kod och andra filer. Här har man oftast verktyg till hjälp, så som webbeditorer eller så för man in koden direkt i innehålllshanteringssystemet som webbplatsen använder.

Båda dessa steg ingår i begreppet webbdesign, men steg två betecknas ofta som implementering av designen eller som utveckling av design. En webbplats har också andra egenskaper som kräver design. Att skapa webbplatsen funktioner och detaljer i dessas egenskaper brukar ofta kallas interaktionsdesign. Hur webbplatsens innehåll är uppdelat och länkat inom sig kan betecknas som informationsstruktur eller inkluderas som en del av en informationsdesignen. Detta är ett viktigt steg i sökmotoroptimerings synpunkt.

Alla dessa områden överlappar ofta varandra. Ett tydligt exempel är menyer och navigationssystem på en webbplats, som inkluderar alla tre slagen av design. Beteckningen ”webbdesign” syftar därför på mer än bara den grafiska eller visuella designen.

I både den första (kreativa) fasen, och i den andra (implementeringen i kod), är det viktigt för webbdesignen att ta hänsyn till kraven på tillgänglighet. Vissa designlösningar (form- eller kodmässiga) gör webbplatser mindre tillgängliga.

En dåligt utformad webbplats kan allvarligt öka avvisningsfrekvensen av inkommande trafik, vilket kan översättas till en förlust i företagets vinst. När folk vill köpa något från en webbplats, allt de behöver göra är att gå till webbplatsen och göra ett köp och alla deras antaganden om kvaliteten och tillförlitligheten av produkten kommer att baseras på det visuella, eller ljuden, som presenteras på webbplatsen. Om en webbplats inte ser professionell ut, är ointressant eller har begränsad användbarhet, kommer kunderna med stor sannolikhet att tappa förtroende.

Du kan förutse att två typer av användare kommer till din webbplats:. De som vill ha information snabbt med minimal ansträngning och de som är villiga att ta lite tid på sig att utforska. Du kan tillfredsställa båda typerna av besökare genom att ge dem bra sökverktyg för de som vill söka efter information snabbt, men även användbar, intuitiv och konsekvent navigering för de som vill utforska hela webbplatsen.

En av de viktigaste delarna av webbdesign är estetik. Färgpaletten, layout, enighet och betoningar av grafik och text kommer att påverka besökarens upplevelse. Avsaknaden av visuella intryck av en webbplats kan enkelt höja avvisningsfrekvens och leda till förlust av många potentiella kunder eller klienter. Det är lämpligt att du använder färger och typsnitt genomgående i hela utformningen av din webbplats.

Webbdesign är idag väldigt viktigt för alla typer av företag. En snygg hemsida inger ett bra förtroende. Tänk på vilka kunder du har och utforma sidan därefter. Känner man sig osäker så finns det en mängd företag som är experter på webbdesign.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *